LIFE COACH

LIFE COACH

 

LIFE-CHOACH trening doprinosi povećanju, stabilizaciji i ekspanziji NLP-a ili usporedivih metodoloških kompetencija. Odakle dolazi coaching i kako radi? Kada ljudi koriste prilike za coaching? Šta je coach? Šta je vrijednost njihovog područja kompetencije? Naučne spoznaje o idejama čovjeka, modeli teorija o ljudskom razvoju, samopouzdanje, učenje sistematske perspektive, teorije konflikata i metode rada na konfliktima, empatija – kada je empatija od pomoći, a kada šteti?

 

DAN 1+2: Područje kompetencija coacha

Povjest coachinga, područje primjene – odakle dolazi, što pruža? Područje kompetencija: U kojim područjima imam kompetencije da pružim podršku? Kojim ciljnim grupama se želim obratiti? Gdje i kako želim zauzeti poziciju na tržištu? Zadaci coacha analogni logičkim razinama, stav coacha, etički standardi coachinga.

 

DAN 3+4: Osnovne kompetencije

Postavka i proces coachinga. Strukturalni obrasci zadatka coacha. Coaching procesi, samo-promatranja coacha. Razjašnjavenje misije i orijentacije prema ciljevima, formalni i psihološki ugovor. Prednosti i nedostaci empatije. Priprema prvog kontakta i prve sesije coachinga.

 

DAN 5+6: Proces orijentacije u coachingu

Što utječe na ljude pri konstruiranju mentalne mape? Psihologija osobnosti: slika sebe, samopouzdanje i interakcija, samopouzdanje kao imuni sistem svijesti, razmišljanje, osjećanja, djelovanje – Potjecaji iz socijalne psihologije i ideje o čovjeku iz različitih psiholoških škola. Coach kao facilitator promjene. Priprema zadataka za klijente.
Specijalna tema: sagorijevanje.

 

DAN 7+8: Sistemsko razumijevanje u coachingu

Prijenos sistemskog gledišta i dijagnostičke metode sistema. Kako prepoznati obrasce u društvenim i radnim sistemima? Rekonstruktivne tehnike za prepoznavanje sistema (Konstelacija, prema Virginia Satir). Pojedinačni rad sa spoznavanjem kontekstualnog sistema. Specifični problemi sistema i sistemske tehnike.
Specijalna tema: Mobing (psihološko uznemiravanje)

 

DAN 9+10: Coaching sukoba

Prijenos teorija konflikata i dinamike. Razvijanje pridruženih aspekata različitih interesa u cilju dijaloga. Prevencija konflikta kroz profilaksu. Principi naprednog učinka. Metode samo-promatranja konfilkata u coachu i upravljanje kritikama.
Specijalna tema: Coaching timova

 

DAN 11+12: Samo-promatranje i svjesnost drugih o vlastitim vještinama

Epigenetski plan, teorije poremećaja ososbnosti. Podrška i opskrbljivanje coacha: zaštitna polja, rad na vrijednostima, zatvaranje i povratna informacija coachinga, prezentiranje coacha.


Cochinng tehnike su zastupljene u svim danima i temama.

 

 

NEWSLETTER

Prijavite se za naš newsletter i redovito primajte obavjesti o našem radu i novim edukacijama:
Top